Spoločnosť Kamenárstvo Klieštik je na Slovensku priekopníkom v oblastí najnovších technológií. Mnohé priviezla a sprevádzkovala ako prvá, ba dokonca sa podieľa na ich vývoji. Aktuálne je najlepšie technologicky vybavenou kamenárskou dielňou na Slovensku. Strojový park pozostáva z NC a CNC strojov. Do pozornosti by sme dali 4-osé CNC a 5 osí vodný lúč Breton momentálne najvyššej kvalitatívnej rady na Slovensku. Každý zo spomínaných strojov patrí k tomu najlepšiemu, čo momentálne výrobcovia strojov na opracovanie kameňa ponúkajú.

najnovsie technologie stroj